V týdnu od 11. do 19. května se v Praze uskuteční nejen každoročně pořádaná Distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů z distiktu 2240, ale představí se všechny aktivity, které v tomto distriktu spojuje pojem Rotary. Tato mezinárodní setkání členů, přátel a příznivců Rotary se uskuteční v roce, kdy si připomínáme 30. výročí návratu Rotary do našich zemí v roce 1990 po pádu "železné opony" a 20. výročí obnovení našeho československého Rotary distriktu. Současně chceme upozornit i na očekávané úspěšné zakončení dlouhodobého celosvětového projektu na vymýcení polia, dětské obrny, ve světě. Početný realizační tým se snaží pro všechny účastníky vytvořit příjemné prostředí pro jejich konstruktivní pracovní jednání, vzájemné diskuse i neformální přátelská setkání.