11. - 19. 5. 2019

Kdo zaváhá, stojí opodál, jak říkával Jan Neruda.

Registrace na konferenci

Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
toto není platný tvar e-mailové adresy
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Následuje výběr vaší účasti v jednotlivých položkách programu.
Popis jednotlivých položek programu najdete ZDE
PROSÍME, Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ SE REGISTRUJTE NA VŠECHNY AKCE, O KTERÉ MÁTE ZÁJEM, TEDY I NA TY, KTERĚ JSOU ZDARMA (0 Kč).
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Placené položky sobotní hlavní části budou delegátům klubu a jejich doprovodům refundovány klubem (pokyny v mimořádném dopise DG z 1.12.2018).
Neplatný vstup
Položky sobotní doprovodné části platí i delegáti klubů a jejich doprovody (pokud je uvedena cena).
Neplatný vstup
Před 60-ti lety pomohl svět Československu, pomůžeš nyní světu Ty? Rotariáni podporují boj proti dětské obrně. Nový projekt END POLIO NOW dává příležitost každému. Stačí si vybrat některou z těchto možností: 1 000 Kč / 2 000 Kč / 5000 Kč / 10 000 Kč / 50 000 Kč
Neplatný vstup
Před 60-ti lety pomohl svět Československu, pomůžeš nyní světu Ty? Československo bylo první zemí na světě, která v roce 1960 díky zahraniční podpoře zcela zastavila šíření dětské obrny – poliomyelitidy, zkráceně Polia. Stalo se tak díky důslednému preventivnímu programu a očkování všech nově narozených dětí. Metodu uplatněnou tehdy v Československu převzala Světová zdravotnická organizace (WHO) později i pro ostatní země světa. Jednou z vůdčích osobností v celém projektu eradikace (vymýcení) Polia byl od počátku i rotarián, a pozdější guvernér Rotary distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku, imunolog MUDr. Viktor Príkazský. Obrovské úsilí rotariánů, kteří od roku 1988 každoročně přispívají finančními prostředky i osobní účastí při očkování přímo v terénu, může být korunováno úspěchem, pokud se podaří dokončit očkovací proces i v dosud nepřístupných místech světa. V loňském roce bylo zaznamenáno pouze několik posledních výskytů v Afganistánu, Pakistánu a Nigérii. Zásluhou očkovacích akcí se v daných místech zřizují i nová zdravotnická zařízení, která následně slouží také dalším potřebám místních obyvatel. Do tohoto celosvětového úsilí jsou od roku 1999 zapojeni také rotariáni a jejich kluby v československém Rotary distriktu 2240. V jeho rámci jsme na vymýcení dětské obrny za tu dobu přispěli již částkou cca 4 miliónů korun. Zásluhou společného úsilí Rotary International, Nadace Billa a Melindy Gatesových a Světové zdravotnické organizace se tak blíží den, kdy bude dětská obrna z povrchu tohoto světa zcela vymýcena. Chybí jen pár malých krůčků. Udělej jej společně s námi! Zapojíš se i Ty? Nový projekt END POLIO NOW dává příležitost každému. Stačí si vybrat některou z těchto možností: 1 000 Kč / 2 000 Kč / 5000 Kč / 10 000 Kč / 50 000 Kč
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Důležité upozornění: v případě, že účastnický poplatek nebude uhrazen v termínu do 1.5.2019, Vaše registrace účastníka bude zrušena!!!
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
PO ODESLÁNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE JE MOŽNÉ ZMĚNY (jiná skladba programu, jiný termín, storno apod.) PROVÉST POUZE KORESPONDENČNĚ. BUDOU S VÁMI ŘEŠENY INDIVIDUÁLNĚ. POŽADAVEK ZAŠLETE NA registrace@rotaryprague2019.cz
Neplatný vstup